Opinie o Nas

Integracje XML

Dropshipping

  • Posiadasz sklep Internetowy ale brakuje Ci asortymentu?
  • Chcesz uzupełnić swoją ofertę ciekawymi produktami?
  • Nie posiadasz magazynu i szukasz hurtowni dropshipping'owej?
  • Nie masz jeszcze sklepu Internetowego ale uważasz, że poradziłbyś sobie z jego prowadzeniem?

Jeśli na jakiekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałbyś twierdząco, znalazłeś się w odpowiednim miejscu.

Oferujemy naszym Partnerom szereg rozwiązań pozwalających na łatwą i przyjemną współpracę poprzez integracje ich sklepów z naszym magazynem. Jesteśmy w stanie dostosować pliki danych w popularnych formatach, takich jak .csv, .xml, .xls itp. dostosowanych do potrzeb systemowych naszych Partnerów. Generujemy pliki hurtowe pozwalające na synchronizacje m.in. Towarów, wraz z wszelkiego rodzaju danymi, takimi jak opisy, charakterystyki, ceny, stany, symbole, jednostki miar, zdjęcia itp. Możliwe jest również generowanie dokumentów, np. faktur VAT.

Dla tych którzy nie posiadają sklepów internetowych, oferujemy stworzenie witryny opartej na popularnych systemach sprzedażowych która może posiadać nawet 100% naszego asortymentu. (Nawet bez konieczności posiadania stanów magazynowych). W miarę możliwości służymy również radą odnośnie oprogramowania.

Współpraca z hurtowniami

Baselinker umożliwia pełną synchronizację towarów (zdjęcia, opisy, ceny, stany) oraz przekazywanie zamówień


  

Integracje z hurtowniami

Integracja z powyższymi hurtowniami pozwala na łatwe i intuicyjne integracje między innymi z takimi platformami jak Click Shop, Shoper, Shopware, KQS.store, Sote, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, Baselinker. Jeżeli jesteś dystrybutorem i posiadasz w swojej ofercie ciekawy asortyment, również prosimy o kontakt. Chętnie nawiążemy współpracę.

Placeholder

Masz pytania? Napisz mail'a lub zadzwoń!

 

 

[email protected]

tel. 722 082 052

tel. 669 082 062

  • Do you have an online store but you do not have an assortment?
  • Do you want to supplement your offer with interesting products?
  • You do not have a warehouse and are looking for a dropshipping warehouse?
  • You do not have an online store yet, but you think that you could handle it?
If your answer is yes to any of the above questions, you've come to the right place.

We offer our Partners a range of solutions that allow for easy and pleasant cooperation by integrating their stores with our warehouse. We are able to customize data files in popular formats such as .csv, .xml, .xls etc. adapted to the system needs of our Partners. We generate wholesale files allowing for synchronization among others Goods, along with all kinds of data, such as descriptions, characteristics, prices, statuses, symbols, units of measurement, photos, etc. It is also possible to generate documents, e.g. VAT invoices.

For those who do not have online stores, we offer the creation of a site based on popular sales systems that can have up to 100% of our product range. (Even without the need for stock) If possible, we also offer advice on software.

 We work with wholesaler

Baselinker enables full synchronization of goods (photos, descriptions, prices, stocks) and transfer of orders

  

Integration with wholesalers

Integration with above wholesalers allows for easy and intuitive integration with such platforms as Click Shop, Shoper, Shopware, KQS.store, Sote, PrestaShop, Shopify, WooCommerce, Baselinker. Also - If you are a distributor and you have an interesting range of products in your offer, please contact us. We'll be happy to cooperate.

Placeholder

Do you have any questions? Write a mail or call!

 

 

[email protected]

tel. 722 082 052

tel. 669 082 062

Ostatnio oglądane

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły